DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

wydatki na kulturę w 2022 r.

1 600 800

-6,26%

do roku 2021

wystawiennictwo w 2022 r.

15 ekspozycji: 4 wystawy zbiorowe, 11 indywidualnych 

Działo się... 

Salon Pilski ART 2022

45. Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego

07.01-20.02.2022 r.

Na wystawie zaprezentowano prace artystów związanych z Piłą: Janusza Argasińskiego, Alfreda Aszkiełowicza, Wojciecha Beszterdy, Małgorzaty Białej, Pauliny Brodowskiej,  Ori Gawrońskiej, Danuty Grabowskiej, Roberta Judyckiego, Anny Kluzy, Olimpii Kogut, Agnieszki Kołcon, Anny Lejby, Hanny Łastowskiej, Rafała Łuszczewskiego, Wiktorii Łuszczewskiej, Zofii Kawalec-Łuszczewskiej, Pauli Marinelli, Krzysztofa Madery, Andrzeja Masianisa, Marty Mrówki, Joanny Naranowicz, Krystyny Noski, Tadeusza Ogrodnika, Katarzyny Olter, Lucyny Pach, Tomasza Perlicjana, Barbary Pierzgalskiej-Grams, Eugeniusza Repczyńskiego, Stanisława Pręgowskiego, Bogusławy Różańskiej, Karoliny Smorawskiej, Piotra Speka, Bernadety Sudnikowicz, Agnieszki Szymańskiej, Marty Tomaszewskiej-Gruszki, Andrzeja Tomaszewskiego, Agnieszki Ulanowskiej, Elżbiety Wasyłyk, Renaty Wojnarowicz, Dariusza Zatoki i Marty Zatylny. Gościem Specjalnym 45. Salonu Pilskiego była prof. Joanna Imielska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Ekspozycja została objęta honorowym patronatem przez Starostę Pilskiego. Do wystawy został wydany plakat i katalog, na którego stronach znajdują się aktualne informacje o dokonaniach twórczych artystów. Wernisaż był transmitowany na żywo na profilu Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. Wystawę można oglądać w relacjach on-line i na stronach Galerii.

Zdjęcie przedstawia dwie osoby ubrane w kolorowe płaszcze i maski na twarzach.
Zdjęcie przedstawia osoby oglądające obrazy na wernisażu.
Zdjęcie przedstawia obrazy powieszone na ścianie.

Podczas ubiegłorocznego wernisażu 45. Przeglądu Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego goście spotkania po raz pierwszy w historii imprezy głosowali na najlepszą – ich zdaniem – pracę zaprezentowaną na wystawie. Każdy miał do dyspozycji jeden kupon. Komisja BWA przeliczyła głosy i ogłosiła, że Grand Prix Publiczności 45. Przeglądu Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego SALON PILSKI ART 2021 zdobył pejzaż autorstwa Renaty Wojnarowicz zatytułowany „Dramat ukośny II”. Artystka mieszka w Pile. Urodziła się w Białymstoku. Odbyła studia na Wydziale Tkaniny i Konserwacji Tkanin w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom otrzymała w 1970 r. w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i konserwacją. Pracowała m.in. na Wawelu przy konserwacji arrasów. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Zdjęcie kobiety pozującej do zdjęcia na tle obrazów.
Zdjęcie kobiet oglądających obrazy.

„Sztuka przez epoki”– malarstwo, grafika, rysunek, plakat

16.08-02.09.2022 r.

Na ekspozycji zaprezentowano zgromadzone przez dwóch koneserów sztuki (prof. Jacka Ojrzanowskiego i Stanisława Romaniszyna) na przestrzeni kilku lat obiekty malarskie znanych i uznanych artystów polskich, rosyjskich, francuskich i włoskich, która nie niesie ze sobą bardziej lub mniej istotnego przesłania i nie stanowi również chronologicznej kwalifikacji naukowo opisanego wyboru prac, prezentującego np. określone tendencje w sztuce. Luźna suma zgromadzonych prac wzięła się jak wszystkie istniejące dzieła z potrzeby opowiadania o swoich przeżyciach i uczuciach. Była ona w głównej mierze, pretekstem do przemyśleń i dyskusji dotyczących polskiego rynku kolekcjonerskiego. Stanowiła również okazję do refleksji nad tym w jaki sposób efektywnie aktywność tę wykorzystać. Prezentacja ta może stać się zalążkiem cyklicznych debat w Galerii nad rozwojem Rynku Sztuki w Polsce. Wystawa poprzez możliwość nabycia na niej niepowtarzalnego obrazu stworzyła szansę wykonania pierwszego kroku i podjęcia ryzyka wejścia do gry polegającej na śledzeniu waloryzacji materii sztuki. Finisaż wystawy poprzedziła konferencja naukowa "Sztuka inwestycji" poświęcona temu tematowi. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele domów aukcyjnych i kolekcjonerzy sztuki.

Zdjęcie trzech mężczyzn.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon do widowni.
Zdjęcie mężczyzny oglądającego obrazy.
Zdjęcie obrazu przedstawiającego parę siedząca na trawniku.

„Potrzeba uważności”– malarstwo, grafika

16.08-02.09.2022 r.

Wystawa „Potrzeba uważności” to pierwsza wspólna ekspozycja artystek, które zadebiutowały w Galerii Debiutów Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.

Poszukiwania artystyczne Ori Gawrońskiej – absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z 2021 r. – mają zauważalnie eksperymentalny charakter, bardzo odważnie eksplorując trudne tematy przemocy seksualnej i tożsamości płciowej, np. w ramach niekonwencjonalnych artystycznych instalacji. Poza tym Gawrońska jest autorką bardzo interesujących w swej warstwie wizualnej i tematycznej linorytów, jak również obiektów przestrzennych, w których wykorzystuje np. możliwości druku UV na szkle. Sztuka tej artystki zawiera w sobie pierwiastki „krytyczne” i osobiste, ale również jest bardzo daleka od koniunkturalnych i bezpiecznych ścieżek współczesnych aktywności artystycznych, co stanowi jej silny atut. 

Z kolei propozycje artystyczne Olimpii Kogut łączą w sobie znakomity warsztat rysunkowy oraz inwencję wykorzystywania druku cyfrowego w kontekście tworzenia na wpół abstrakcyjnych kompozycji, w których zaskakująco koegzystują ze sobą elementy geometryczne oraz motywy aluzyjnie nawiązujące do cielesności i natury. Artystka podąża w stronę wyciszonej refleksji i skupienia, dystansując się tym samym od jakiegokolwiek szokowania odbiorców formą bądź treścią kreowanych przez siebie dzieł. 

Nieco inna wydaje się sztuka Karoliny Smorawskiej, rozgrywająca się zarówno w medium grafiki, jak i malarstwa. Artystka operuje śmiało kolorem oraz daleko posuniętym uproszczeniem ukazywanych motywów, akcentując jednocześnie silny potencjał emocjonalny swych prac. Bohaterką twórczości tej autorki jest najczęściej kobieta, lecz sposób jej ukazania prowokuje ewidentną wieloznaczność treści obrazu malarskiego bądź graficznego – co okazywać się może bardzo inspirujące dla potencjalnych odbiorców wspomnianych kompozycji. 

Tymczasem Natalia Wysocka koncentruje się w swoich poszukiwaniach artystycznych na cielesności, którą w niekonwencjonalny sposób stara się „komentować” w medium fotografii oraz w graficznych technikach wklęsłodruku. Wysocka doskonale łączy w swojej twórczości inwencje eksperymentowania z tradycyjną biegłością warsztatową, zbliżając się w pewnych przypadkach do tendencji neo-surrealistycznych najnowszej sztuki. 

Z kolei Marta Zatylny jest autorką zarówno bardzo interesujących, „minimalistycznych” i znakomicie wyważonych pod względem formalnym kameralnych prac fotograficznych o intrygującym ładunku metaforycznym, jak i bardzo ekspresyjnych pod względem kolorystycznym prac graficznych opartych na fotografii, konfrontujących ze sobą motywy architektoniczne i figuratywne, także w celu kreowania  wieloznacznych narracji i przekazów treściowych. Na obu wspomnianych obszarach twórczych poszukiwań Marta Zatylny uzyskuje godne uwagi efekty artystyczne. 

Prace Lucyny Pach, prezentowane na wystawie, mogą zaskakiwać poprzez zawarty w nich silny potencjał eksperymentu. Lucyna Pach jest znana przede wszystkim ze swoich czarno-białych, perfekcyjnych, technicznie realistycznych obrazów, ukazujących fragmenty ludzkich twarzy na tłach nienaruszonego, białego płótna malarskiego podobrazia. Tymczasem na tej wystawie artystka nie obawia się konfrontować rzeczywistych przedmiotów (takich, jak lustro czy biała poduszka) z „obrazem potencjalnym”, który jeszcze nie powstał.

Zdjęcie kobiet z kwiatami.
Zdjęcie osób siedzących na krzesłach w sali.
Zdjęcie obrazu wiszącego na scianie w sali.
Zdjęcie obrazów przedstawiających ludzkie twarze.

„Pokazy indywidualne”– Andrzej Banachowicz, Zbigniew Szot – malarstwo, grafika cyfrowa

09.12.2022-03.01.2023 r.

Andrzej Banachowicz prof. dr hab. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1973-1978 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 r. Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych na UA w Poznaniu. Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, gliny, granitu, skorup, ceramiki, szkła. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty rozpoznawalne są niemal natychmiast dzięki temu, iż – niezależnie od zastosowanego tworzywa i formy wypowiedzi artystycznej – łączy je ten sam żywioł epicki, służący zakomunikowaniu pewnej prawdy o nim samym oraz ludzkiej egzystencji w ogóle. W centrum zainteresowań Andrzeja Banachowicza tkwi zawsze człowiek. Ślady obecności owego człowieka nie zawsze bywają dosłowne. To raczej znaki, odciski pamięci, które pozostawił on w przedmiotach – obiektach, cienie istnień wyłaniające się z tkackiej osnowy bądź aura instalacyjnej przestrzeni odzwierciedlająca jego wczoraj, dziś i antycypująca jutro. Ten proces przenikania zyskuje czasem cechy czasoprzestrzeni, będąc czymś w rodzaju stop – klatki w swoistym continuum. 

Zbigniew Szot, prof. UAP dr hab. urodzony w 1962 r. w Płotach na Pomorzu Zachodnim. Po zrealizowaniu dyplomu i zdaniu matury kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. którą ukończył w 1986 r.. Od 1988 r. pracuje w macierzystej uczelni. W latach 1988–1991 asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz, następnie prof. Anny Goebel, a od 1991 r. asystent i od 1997 r. adiunkt w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 r. obejmuje kierownictwo IX Pracowni Rysunku ASP Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Od 2007 r. doktor habilitowany. W 2008 r. powołany na stanowisko profesora UAP, a od 2014 r. profesor zwyczajny. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem, działaniami przestrzennymi oraz scenografią. Zbigniew Szot zaprezentuje prace będące osobistą interpretacją pejzażu, inspirowane rzeczywistością przedstawiają serie tworzone ze zwielokrotnionych elementów. Faktura, mnogość linii oraz wibrujące kolory ujęte w ramy obrazu przedstawiają raczej wspomnienie, emocje związane z oglądem rzeczywistości niż konkretny obraz świata. Jednak punktem wyjścia tych prac jest „zapis” malarski z natury, którego fragmenty artysta wykorzystuje i powiela. W ten sposób zwraca uwagę na detal, tworzący w rezultacie nową jakość – nową strukturę. Obiekt zaobserwowany przez artystę w trakcie procesu twórczego staje się obiektem wykreowanym a obraz staje się śladem doświadczenia.

Zdjęcie mężczyzn siedzących na krzesłach i mówiących przez mikrofon.
Zdjęcie kobiety grającej na fortepianie.
Zdjęcie obrazów w czarnych ramkach.
Zdjęcie przedstawia obrazu powieszone na ścianie.

Wystawy indywidualne

13.01-10.03.2022 r. Agnieszka Szymańska - „Sztuka i konserwacja” - malarstwo, rysunek, Galeria Debiutów BWA


Zdjęcie uśmiechniętej kobiety z bukietem kwiatów.
Zdjęcie obrazu przedstawiającego naczynia.
Zdjęcie obrazu przedstawiającego kobietę.

04.03-01.03.2022 r. Stanisław Sacha Stawiarski – malarstwo

15.03-29.04.2022 r. Agata Żychlińska – „Komunikacja” – malarstwo, Galeria Debiutów BWA

08.04-05.05.2022 r. Andrzej Maciej Łubowski – „Obrazy rzeczywiste i nierealne” –  malarstwo

05.05-29.07.2022 r. Natalia Wysocka – „Dystorsje” – grafika, fotografia, Galeria Debiutów BWA

Zdjęcie mężczyzny z wyciągniętą ręką.
Zdjęcie kobiety pozującej do zdjęcia przy obrazie.
Zdjęcie mężczyzn w czarnych garniturach z mikrofonami.
Zdjęcie kobiety z bukietem żółtych tulipanów.

13.05-10.06.2022 r. Elżbieta Wasyłyk – „Forma Dei / Morfologia światła” –  malarstwo

17.06-29.07.2022 r. Włodzimierz Szpinger – „Metafizyka groteski” –  malarstwo

26.08-10.12.2022 r. Michalina Urbańska – „Struktura fascynacji” – fotografia, Galeria Debiutów BWA

Zdjęcie kobiety z mikrofonem na tle obrazu z Jezusem.
Zdjęcie mężczyzny dającego autograf.
Czarno białe zdjęcie kobiety na tle wysokiego budynku

07.10-04.11.2022 r. Stanisław Baj – „Rzeka Bug” –  malarstwo

07.10-04.11.2022 r. Katarzyna Zbierska-Michalak – „Wejście w przestrzeń” – malarstwo 

15.12.2022-30.01.2023 r. Filip Kowalski – „Music Is My Religion” –  malarstwo, Galeria Debiutów BWA

Zdjęcie mężczyzny w czarnej marynarce.
Zdjęcie kobiety pozującej do zdjęcia.
Zdjęcie mężczyzny z mikrofonem.

programy kulturalno-edukacyjne w 2022 r.

14 spotkań, 13 koncertów i 4 projekty edukacyjne

Spotkania autorskie

13.01.2022 r. Agnieszka Szymańska „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z kolejną debiutantką, pilanką, która ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki.


04.03.2022 r. Stanisław Sacha Stawiarski”, „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z artystą, który jak mistrzowie impresjonizmu maluje z natury, zafascynowanym śródziemnomorskim krajobrazem, jego intensywnym światłem i jasnym kolorem.


14.05.2021 r. Profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Dyskusyjny Klub Sztuki” 

Spotkanie z profesorami UAP przybliżyło odbiorcom prezentowaną na wystawie różnorodność medialną - od mediów tradycyjnych po tzw. „nowe media”.


17.06.2022 r. Wojciech Beszterda „O sztuce w BWA”

Artysta fotografik Wojciech Beszterda, fotografią zajmuje się od lat 70. Absolwent Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Pilskiej młodzieży opowiedział o swojej drodze do fotografii, o dawnych technikach fotograficznych oraz możliwościach, ale i „pułapkach” fotografii współczesnej. Wykładowi towarzyszyła prezentacja zdjęć i cyklów fotograficznych jego autorstwa.


15.03.2022 r. Agata Żychlińska „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z młodą i utalentowaną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wrocławiu podczas prezentacji prac malarskich w Galerii Debiutów w BWA.


08.04.2022 r. Maciej Łubowski „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z poznańskim artystą malarzem i fotografikiem oddanemu tradycyjnemu malarstwu olejnemu, lecz bez ograniczających konserwatywnych wzorców, otwartego na nowe języki wypowiedzi czy eksperymenty techniczne.


05.05.2022 r. Natalia Wysocka „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która zaprezentowała w Galerii Debiutów swoje prace graficzne i fotograficzne.


13.05-14.05.2022 r. Noc Muzeów w BWA

Obchody tegorocznej Nocy Muzeów w Galerii BWA rozpoczęły się otwarciem wystawy malarstwa Elżbiety Wasyłyk – „Forma Dei / Morfologia światła” i spotkaniem z Artystką. Następnym punktem programu było spotkanie z dziennikarzem i publicystą Zbigniewem Noską oraz promocja książki pt. „Studnia nieszczęścia. Okruchy historii Piły i okolic”. Na zakończenie odbył się koncert pn. „Klasyczny fortepian – znane i lubiane utwory muzyki klasycznej” – grupy pianistów, absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych w Pile oraz Akademii Muzycznych w Poznaniu, Katowicach, Universität Mozarteum w Salzburgu i Bydgoszczy: Piotra Grelowskiego, Grzegorza Rychlika, Moniki Sroczyńskiej i Arkadiusza Zawalniaka. Koncert poprowadziła profesor Jolanta Reszelska.


17.06.2022 r. Włodzimierz Szpinger „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie ze znakomitym artystą malarzem poruszającym się w nurcie malarstwa metaforyczno-aluzyjnego.


02.09.2022 r. Konferencja naukowa pt. „Sztuka inwestycji”

Konferencja poświęcona tematowi inwestowania w sztukę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele domów aukcyjnych, przedsiębiorcy i kolekcjonerzy dzieł sztuki.


26.08.2022 r. Natalia Urbańska „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z kolejną młodą artystką prezentującą swoje fotograficzne dokonania w Galerii Debiutów BWAPP.


30.09.2022 r. Marta Zatylny „O sztuce w BWA”

Kolejne z cyklu spotkań, które zgromadziło ponad 100 uczniów pilskich szkół średnich. Marta Zatylny jest absolwentką kierunku grafika warsztatowa Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 r. obroniła dyplom artystyczny z oceną bardzo dobrą uzyskując tytuł magistra sztuki. Artystka przedstawiła młodzieży techniki graficzne, które wykorzystuje w swojej twórczości.


21.10.2022 r. Stanisław Baj „O sztuce w BWA”

Ponad 300 uczniów wzięło udział w spotkaniu z wybitnym artystą malarzem, wykładowcą ASP w Warszawie prof. Stanisławem Bajem w otoczeniu jego wystawy „Rzeka Bug” prezentowanej w Galerii BWA. 


17.11.2022 r. Konferencja naukowa „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”

Konferencja naukowa „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” połączona z udostępnieniem zwiedzającym multimedialnej wystawy czasowej przygotowanej na zakupionym w projekcie monitorze interaktywnym. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”. W programie tego spotkania znalazły się prelekcje: „Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego” – prelegent Jacek Stróżyński; „Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego” – prelegent Maciej Usurski; „Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów” – prelegent Marek Fijałkowski; „Lata 1920-1945 na ziemi pilskiej” – prelegent Marek Fijałkowski; „Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej” – prelegent Maria Bochan. Na konferencji dostępne były dla słuchaczy przygotowane w projekcie materiały edukacyjne: 2 tomy publikacji - „Powiat pilski wczoraj i dziś - ludzie, wydarzenia historyczne” oraz „Powiat pilski wczoraj i dziś - zabytki, współczesność”.


09.12.2022 r. Andrzej Banachowicz / Zbigniew Szot „Dyskusyjny Klub Sztuki”

Spotkanie z profesorami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, których łączą obrazy cyfrowo drukowane na metalowych płytach. Fragmenty tkanin unikatowych Andrzeja Banachowicza oraz morskie pejzaże Zbigniewa Szota.

Zdjęcie osób zebranych w sali.
Zdjęcie Starosty Pilskiego z bukietem kwiatów przemawiającego przez mikrofon.
Zdjęcie mężczyzny grającego na fortepianie.

koncerty

07.01.2022 r. Recital fortepianowy

Z mini recitalem fortepianowym wystąpił Piotr Grelowski absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i University of Mozarteum w Salzburgu, który wykonał: Walce Fryderyka Chopina : As-dur op.34 nr 2 i Es-dur op.18.

13.01.2022 r. Recital fortepianowy

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu Grzegorz Rychlik wykonał: „Arię” z Wariacji Goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha oraz „Sonatę fortepianową” Nr 2 Grażyny Bacewicz.

04.03.2022 r. Recital fortepianowy

Jolanta Reszelska – pianistka i pedagog, figuruje w „Słowniku Pianistów Polskich” St. Dybowskiego. Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia ukończyła w Zielonej Górze z wyróżnieniem w klasie K. Bujakiewicz. Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu ukończyła z wyróżnieniem w 1976 r. w klasie prof. J. Wyrzykowskiej-Mondelskiej. Po studiach w Poznaniu podjęła pracę w Zespole Szkół Muzycznych w Pile (od 1976 r.), gdzie pracuje do dnia dzisiejszego jako kierownik sekcji fortepianu. W programie recitalu znalazły się utwory Ludwiga van Beethovena i Fryderyka Chopina. 

15.03.2022 r. Recital fortepianowy

Mini recital fortepianowy w wykonaniu Marii Kasińskiej uczennicy III roku Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile w klasie prof. Jolanty Reszelskiej. W jego programie znalazły się utwory Fryderyka Chopina „Polonez c-moll” oraz „Taniec rumuński” węgierskiego kompozytora i pianisty Béli Bartóka. 

24.03.2022 r. Koncert muzyki folkowej

Mini koncert w wykonaniu duetu Karoliny Furmańczyk – skrzypce i Karola Szonowskiego – gitara, którzy zaprezentowali muzykę folkową z różnych stron świata.

08.04.2022 r. Recital fortepianowy

Z mini recitalem fortepianowym wystąpiła Monika Sroczyńska absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która wykonała: „Gnossienne 1” Eryka Satie oraz kompozycję własną pt. „Expressivo - transsibile”.

05.05.2022 r. Recital fortepianowy

Mini recital fortepianowy w wykonaniu Macieja Trojniara absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, który zaprezentował program złożony z utworów własnych w interesujących aranżacjach.

13.05.2022 r. Recital fortepianowy

Mini recital w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu Grzegorza Rychlika – fortepian i Dominiki Nastulskiej – sopran, którzy wykonali „Ave Maria” Franciszka Schuberta i „Ave Maria II” kompozycję Elżbiety Wasyłyk.

17.06.2022 r. Recital fortepianowy 

Mini recital w wykonaniu Dobrochny Karolewskiej – skrzypce i Mirosława Feldgebela – fortepian, którzy zaprezentowali program złożony z utworów: Erolla Garnera „Misty”, Maxa Brucha „Koncert skrzypcowy g-moll” oraz Juliesa Masseneta „Medytacje z opery Thais”.

02.09.2022 r. Recital fortepianowy

Mini recital fortepianowy w wykonaniu Macieja Trojniara absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, który zaprezentował program złożony z utworów własnych w interesujących aranżacjach.

09.09.2022 r. Recital fortepianowy

Maciej Trojniar absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu zaprezentował program na który złożyły się trzy „Mazurki” Fryderyka Chopina.

07.10.2022 r. Recital fortepianowy 

Z mini recitalem fortepianowym wystąpił Piotr Grelowski absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i University of Mozarteum w Salzburgu, który wykonał utwory: J.S. Bacha „Preludium i fugę c-moll” oraz „Nokturn Es dur op. 9” Fryderyka Chopina.

09.12.2022 r. Recital fortepianowy 

Z mini recitalem fortepianowym wystąpiła Monika Sroczyńska absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która wykonała: „Walca a-moll” i dwa Mazurki op. 24 nr 1 i 2 Fryderyka Chopina.

Zdjęcie kobiety grającej na skrzypcach.
Zdjęcie widowni obserwującej kobietę grającą na fortepianie.
Zdjęcie kobiety siedzącej przy fortepianie.

działalność edukacyjna w 2022 r.

działalność oświatowa

01.01-31.12.2022 r.

W oparciu o prezentowane wystawy oraz program szkolny organizowane były zajęcia (wykłady) dla dzieci i młodzieży. Aby działania Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego były bardziej skuteczne zaproszenie do stałej współpracy jest kierowane do nauczycieli plastyki i wiedzy o kulturze. Każda z prezentowanych wystaw jest opracowywana pod względem merytorycznym i edukacyjnym, dlatego też ich odbiorcami są dorośli, młodzież i dzieci. BWA zapewnia kuratorskie oprowadzanie podczas zwiedzania ekspozycji.

Mistrz i uczeń - zajęcia plastyczne 

01.01-30.06.2022 r.

Prowadzone od lat warsztaty plastyczne - cykliczny program edukacji artystycznej (zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny) adresowany do osób w różnym wieku. Warsztaty oferują możliwość praktycznego i teoretycznego kształcenia w dziedzinie sztuk wizualnych z zakresu: kompozycji, perspektywy, światła oraz teorii barw, a przez bezpośredni udział w tworzeniu dają okazję do lepszego zrozumienia języka sztuki.

I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych

16.03-24.03.2022 r.

Organizatorami Turnieju byli: Biuro Wystaw Artystycznych oraz Starostwo Powiatowe w Pile; turniej odbył się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. W Turnieju wzięło udział 9 szkół z terenu powiatu pilskiego:

Turniej odbywał się w dwóch etapach: I etap – dwa turnieje półfinałowe z udziałem 4 (I półfinał) oraz 5 (II półfinał) drużyn. Do finału awansowały po 2 drużyny z każdego półfinału; II etap – turniej finałowy z udziałem 4 drużyn.

Miejsce rywalizacji: Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „ISKRA”  przy ul. Kilińskiego 12 (półfinały) oraz Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile (finał). Każdy etap Turnieju składał się z 3 części, zwanych turami. Zakresy tematyczne: 

I miejsce: Zwyciężczyniami I Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztukach Plastycznych zostały reprezentantki Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile, II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile, III miejsce: Zespól Szkół Technicznych w Pile, IV miejsce: Zespół Szkół Budowlanych. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył zwycięzcom dyplomy – otrzymali je, imiennie, wszyscy uczestnicy, a także – osobno – wszystkie finałowe drużyny. 

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Pile oraz BWA w Pile.

Konkurs poprowadził Wojciech Dróżdż. Swoim reprezentacjom kibicowała licznie pilska młodzież, a także pilscy starostowie: Eligiusz Komarowski i Arkadiusz Kubich.

I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych.
Zdjęcie przedstawia slajd wyświetlony  na telebimie.
Zdjęcie nastolatek z książkami w ręku.

„W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”

16.05-30.11.2022 r.

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego zrealizowało projekt historyczno – edukacyjny w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie nosiło tytuł: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” i zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55.000 zł. Całkowita wartość projektu to 82.300 zł. Celem działań było przypomnienie mieszkańcom regionu, szczególnie młodzieży powiatu pilskiego, sylwetek bohaterów stąd pochodzących i tu działających, którzy zapisali się w naszej historii: historii Polski i powiatu pilskiego

Pierwszym elementem zadania – zrealizowanym we współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu – było wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawiono sylwetki ponad 40 osób, które zapisały się w historii Polski i naszego rejonu. W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o Michale Drzymale, ks. Bolesławie Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Maksymilianie Bartschu, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych. W wydawnictwie opisano także 6 wydarzeń historycznych ważnych dla powiatu pilskiego. Wydawnictwo nosi tytuł: „Powiat pilski wczoraj i dziś - ludzie, wydarzenia historyczne”. Opracowano także materiały edukacyjne do cyklu wydarzeń - z myślą o uczestnikach inicjowanych w miastach i miasteczkach regionu prelekcji historycznych oraz konferencji, która wieńczyła projekt. Swoim zakresem materiał wydawnictwa objął postacie ważnych osobistości i wydarzenia historyczne - historię Piły i powiatu od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1.755, aż do końca lat 80-tych XX wieku, ważne zabytki powiatu pilskiego, opis uwarunkowań przyrodniczych regionu, jego gospodarkę. Powstało wydawnictwo, które nosi tytuł: „Powiat pilski wczoraj i dziś - zabytki, współczesność”. Zrealizowano prelekcje historyczne – cykl 5 prelekcji pt. „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” - spotkania odbyły się w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu oraz Wyrzysku. Były to wykłady o niepospolitych osobach, które zapisały się w historii odwiedzanych miejsc. 

Odbyły się prelekcje

W ramach projektu zakupiono także monitor interaktywny do prezentacji przygotowanych materiałów, a także do stworzenia wystawy multimedialnej „Powiat pilski dawniej i dziś – ludzie, wydarzenia, zabytki”, która prezentowana była do końca realizacji projektu, tj. do 30 listopada 2022 r.

Na podsumowanie projektu zaproszono mieszkańców i młodzież szkół z terenu powiatu do udziału w konferencji naukowej „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” połączoną z udostępnieniem zwiedzającym multimedialnej wystawy czasowej przygotowanej na zakupionym w projekcie monitorze interaktywnym. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”. W programie tego spotkania znalazły się prelekcje: „Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego” – prelegent Jacek Stróżyński; „Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego” – prelegent Maciej Usurski; „Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów” – prelegent Marek Fijałkowski; „Lata 1920-1945 na ziemi pilskiej” – prelegent Marek Fijałkowski; „Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej” – prelegent Maria Bochan.

Na konferencji dostępne były przygotowane w projekcie materiały edukacyjne: 2 tomy publikacji - „Powiat pilski wczoraj i dziś - ludzie, wydarzenia historyczne” oraz „Powiat pilski wczoraj i dziś - zabytki, współczesność”. 

Projekt służył przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.

Zdjęcie osób zebranych w sali na wykładzie.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie kobiety mówiącej przez mikrofon przy sztalugach z plakatami.
Zdjęcie przedstawia 2 tomy publikacji o powiecie pilskim.

wybrane wydarzenia kulturalne w 2022 r.

Spotkanie z autorem książki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

W ramach X edycji Pilskich Dni Pamięci Wyklętych, organizowanych przez Stowarzyszenie Pilskich Patriotów i Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w budynku dawnego kina Iskra w Pile odbyło się spotkanie młodzieży szkół średnich z Jarosławem Wróblewskim, autorem książki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.


Na spotkanie z autorem przybyły dwie grupy młodzieży, w sumie ok. 300 osób. Jarosław Wróblewski jest członkiem Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, od wielu lat także koordynatorem Katyńskiego Marszu Cieni, autorem książek historycznych „Zośkowiec” i „Gryf”, „Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna”, a także wydanego niedawno „Rotmistrza”, barwnej biografii o Witoldzie Pileckim.  

Zdjęcie mężczyzn przy stole.
Zdjęcie mężczyzn z książkami w rękach.
Zdjęcie osób siedzących w sali na czerwonych fotelach.
Książka "Rotmistrz" autor Jarosław Wróblewski

CYKL Spektakli Teatru RAZEM - "Mały książę'

W Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile od 28 marca trwał cykl spektakli „Mały Książe” w wykonaniu Teatru RAZEM, działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Pile.


Na scenie występują podopieczni i pracownicy ŚDS Caritas, a na widowni zasiadają uczniowie szkół podstawowych oraz placówek specjalnych. Przedstawienia mają na celu nie tylko promocję kultury, ale przede wszystkim integrację osób z niepełnosprawnościami z lokalnym środowiskiem i przełamywanie barier społecznych.


Kolejne spektakle odbyły się: 11.04, 13.04, 20.04. 22.04, 25.04, 27.04.

Zdjęcie przedstawia osoby w strojach teatralnych.
Zdjęcie osób w strojach teatralnych na scenie.
Zdjęcie przedstawia bicie braw na stojąco.
Zdjęcie kobiety z mikrofonem.

 Wystawa Rysunku i Malarstwa uczniów z pracowni Lucyny Pach

W sali widowiskowej MDK ,,Iskra” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Rysunku i Malarstwa młodzieży z pracowni Lucyny Pach. Na wystawie prezentowane są prace 30 osób, w sumie 79 prac rysunkowych i malarskich.

 

Wszyscy autorzy prac uczęszczali na zajęcia do Lucyny Pach do Grupy Ogólnej, w której  rozwijają swoją pasję z rysunku i malarstwa lub do Grupy Ukierunkowanej, w której to uczniowie są przygotowywani z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych na Wyższe Uczelnie Artystyczne. Ogółem w roku szkolnym 2021/2022  na zajęcia do pracowni Lucyny Pach uczęszczało aż 97 osób, uczniowie podzieleni są na cztery grupy mieszane. Pracownia Lucyny Pach, to jedna z ważnych ofert edukacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile. Wernisaż odbył się pod patronatem Starosty Eligiusz Komorowskiego. 

Zdjęcie kobiet składających sobie gratulacje.
Zdjęcie obrazu przedstawiającego zamyśloną kobietę.
Zdjęcie przedstawia obraz z kobietą.
Zdjęcie obrazów przedstawiających kobietę i mężczyznę.

"Spotkanie z Japonią" 

Zdjęcie przedstawia widownie na warsztatach z przygotowania sushi.

W Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile odbyło się ciekawe wydarzenie pod hasłem „Spotkanie z Japonią”. Przyciągnęło ono wielu miłośników i pasjonatów kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. 


Mieszkańcy mogli zobaczyć pokaz popularnych sztuk walki, m.in. aikido, obejrzeć japoński teatr jednego aktora, a na koniec wziąć udział w warsztatach przygotowania sushi połączonych z degustacją


Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia przy wsparciu Powiatu Pilskiego był klub Shintaigi Dojo.

XVIII Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” 

27 kwietnia 2022 r. Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski wręczył nagrody główne laureatom XVIII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”. Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile.

 

Złote pióra otrzymali: Milena Dawidziuk z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile, Paweł Bujacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile oraz student lingwistyki stosowanej Kacper Podgajny z Piły, którzy zostali głównym laureatami konkursu. Nagrodę specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymała studentka kulturoznawstwa Zuzanna Golec.

 

Starosta Eligiusz Komarowski, który objął patronat honorowy nad konkursem, pogratulował młodym twórcom, życząc dalszych sukcesów twórczych, podziękował też wszystkim uczestnikom konkursu, zachęcając ich do dalszej przygody ze słowem, podziękował też ich opiekunom literackim, nauczycielom, rodzicom. Słowa uznania skierował także pod adresem organizatorów konkursu, w tym Zuzanny Przeworskiej, a także do publiczności, która niemal w pełni wypełniła salę widowiskową.  

 

Laureaci konkursu zaprezentowali nagrodzone utwory przy specjalnie zaaranżowanym stoliku literackim, przy aplauzie widowni. Nagrody książkowe ufundowane przez  współorganizatorów konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile, Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol i Wydawnictwo Media Zet, wręczali także członkowie jury konkursu w składzie: Zuzanna Przeworska, Elżbieta Ambroż i Henryk Liszkiewicz oraz kierownik działu informacyjno-bibliograficznego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Marzena Krakowiak.

 

Uroczystość uświetniły występy artystyczne, m.in. Weroniki Stróżyńskiej i studenta Szymona Stróżyńskiego – z Pracowni muzycznej, prowadzonej przez Justynę Bramczewską oraz wokalistek Zuzanny Weinstok i Martyny Speyer ze Studia Piosenki „MDK” ISKRA prowadzonego przez Iwonę Brandenburger.

Zdjęcie starosty Pilskiego wręczającego nagrodę.
Zdjęcie przedstawia czytającą dziewczynkę.
zdjęcie przedstawia kobiety z książkami w ręce.
Zdjęcie dwóch identycznie ubranych kobiet z mikrofonami.

Jubileusz 20-lecia UTW w Pile

W Centrum Powiatowym Iskra w Pile 19 października 2022 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile zainaugurowali rok akademicki 2022/2023. Inauguracji towarzyszyły uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia istnienia.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile zrzesza obecnie 250 słuchaczy. Podczas inauguracji nowego roku akademickiego przyjęto 50 nowych słuchaczy.  

I tak od 20 lat, co roku UTW w Pile przyjmuje grono nowych słuchaczy, a Uniwersytet działa wyjątkowo aktywnie. Organizuje tematyczne wykłady, ciekawe zajęcia praktyczne, rozwijające zainteresowania, organizuje także liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki krajoznawcze. Prężnie działa tu 20 grup zainteresowań.

Słuchacze na co dzień mogą także spotkać się w swojej siedzibie, wpaść na kawę, porozmawiać. Od 2017 r. mieści się ona także w budynku przy ul. Kilińskiego, a  wyremontowane pomieszczenia udostępnił słuchaczom samorząd Powiatu Pilskiego.  

Jak podkreśla Bogumiła Cybulska, prezes UTW w Pile, przychodzą tu osoby, które po przejściu na emeryturę, nie chcą siedzieć w domu. Chcą dalej aktywnie spędzać czas i szukają towarzystwa. W uroczystości wzięli udział nie tylko obecni i nowi słuchacze, ale także liczni goście, przyjaciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecne były także jego założycielki Aleksandra Kowalska oraz Maria Andrzejewska. Wszystkich powitała prezes Bogumiła Cybulska.

Przypomniała także ważne tegoroczne wydarzenia, w tym odsłonięcie obrazu St. Staszica w siedzibie UTW, wykonanego przez Krystynę Plucińską haftem krzyżykowym, przez honorowych członków UTW Eligiusza  Komarowskiego, starostę pilskiego i dr Michała Początka.  

W imieniu władz Powiatu Pilskiego, który od lat wspiera UTW i z nim współpracuje życzenia przekazał Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski. 

Wicestarosta wręczył grawertony z życzeniami dla obecnej prezes UTW oraz dla jego założycielek, z kolei Starostwo Powiatowe w Pile otrzymało statuetkę „Przyjaciel UTW”. Na uroczystości obecny był również radny Rady Powiatu Krzysztof Pabich, który na co dzień pomaga słuchaczom UTW. 

Zdjęcie starszych kobiet na scenie z bukietami kwiatów.
Zdjęcie osób w sali siedzących na czerwonych fotelach.
Zdjęcie kobiet w białych sukniach z podniesionymi rękoma w górę..
Zdjęcie przedstawia statuetkę „Przyjaciel UTW”.