Powiatowe Jednostki organizacyjne

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

25 048 587

-4,94%

do roku 2021

Starostwo powiatowe w Pile

Dokumenty regulujące pracę Powiatu i Starostwa

Statut Powiatu pilskiego

Statut przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz.7690).

W 2022 r. Rada Powiatu nie dokonywała zmian w treści Statutu Powiatu Pilskiego. 

regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty uchwałą Nr 526.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2021 r. 

W 2022 r. Zarząd Powiatu nie dokonywał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

regulamin pracy Starostwa Powiatowego

Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty zarządzeniem Nr 52.2017 Starosty Pilskiego z dnia 23 października 2017 r. z późn. zm.

W 2022 r. Starosta Pilski dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy czterokrotnie:

zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Pile w 2022 r.

W 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pile zatrudniano 183 pracowników, w tym 94% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 12 pracowników. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy, zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron bądź przejście pracowników na emeryturę.

Starostwo w liczbach

46 762

dokumentów, które wpłynęły do Starostwa w 2022 r.

 5 636

dokumentów dostarczonych do Starostwa elektronicznie 

9 247

dokumentów, wysłanych ze Starostwa w 2022 r.

4 008

dokumentów wysłanych ze Starostwa elektronicznie

Ponadto, w Starostwie Powiatowym w Pile wydanych zostało 54.100 decyzji, a największy udział w tej liczbie miał Wydział Komunikacji (39.447). Działalność tej komórki organizacyjnej starostwa opierała się również w dużej mierze na modyfikacji danych w dowodach rejestracyjnych (5.335) oraz przyjmowaniu: wniosków o wymianę dowodu rejestracyjnego (1.371), zawiadomień o zbyciu pojazdu (8.337), a także zawiadomień o nabyciu pojazdu (3.055). 

Co więcej, w roku ubiegłym przygotowano 11.583 odpisów i wypisów, a 96% z nich wygenerowanych zostało przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Wydano też 6.855 zaświadczeń. Najwięcej z nich przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Pile (3.755), następnie Wydział Architektury i Budownictwa (1.237) oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (1.099).

Baumit Life Challenge

Zdjęcie budynku Starostwa Powiatowego w Pile.

Głosami internautów, z ponad dwudziestu europejskich państw, zwycięzcą konkursu Baumit Life Challenge 2022 w kategorii „Budynek po termomodernizacji” został blisko 100-letni zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 w Pile.

Tym większy to sukces, że do rywalizacji w konkursie przystąpiło 318 projektów z 23 europejskich krajów.

Wcześniej budynek Starostwa Powiatowego w Pile został zwycięzcą ogólnokrajowego konkursu Fasada Roku 2021 w tej samej kategorii. Jest jednym z nielicznych zabytkowych obiektów w Pile, któremu Powiat Pilski przywrócił dawny blask.  

Termomodernizację łącznie trzech budynków wykonano w latach 2020-2021. Wszystkie zostały podświetlone, zagospodarowany został także teren wokół budynków, przy których powstały m.in. ścieżki edukacji ekologicznej.


- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali głos w konkursie na budynek Starostwa Powiatowego w Pile. Gratuluję także wykonawcy modernizacji siedziby obecnych władz powiatu – firmie Nova Term, z którą podczas prac na bieżąco współpracowaliśmy - Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Zdjęcie przedstawia budynek Starostwa Powiatowego w Pile.
Zdjęcie przedstawia biały budynek.
Zdjęcie przedstawia fragment białego budynku.

Jednostki organizacyjne powiatu

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile


Piła, ul. Wincentego Pola 11


Dyrektor: Angelika Zygmunt  

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile


Piła, ul. Wincentego Pola 11


Dyrektor: Grzegorz Witkowski 

Zespół Szkół Technicznych w Pile


Piła, ul. Ceglana 4 


Dyrektor: Daria Szostak  

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile


Piła, ul. Teatralna 1 


Dyrektor: Piotr Halama

Zespół Szkół Budowlanych w Pile


Piła, ul. Kilińskiego 16


Dyrektor: Karina Mazurek od 1 IX 2022 r.

                        Arkadiusz Jeż do 31 VIII 2022 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 18a 


Dyrektor: Magdalena Michalska

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 73


Dyrektor: Monika Rój

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile


Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 18 


Dyrektor: Marek Wasilewski

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile


Piła, ul. Ceglana 2 


Dyrektor: Piotr Danielewicz

Zespół Szkół w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 15 


Dyrektor: Mariola Nosek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku


Wyrzysk, ul. Wiejska 1 


Dyrektor: Agnieszka Marcinkowska-Beznosik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


Piła, ul. Śniadeckich 27  A/B


Dyrektor: Małgorzata Bazelak od 1 IX 2022 r.

                        Małgorzata Bazelak do 31 VIII 2022 r. p.o. 

Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra"


Piła, ul. Okrzei 9 


Dyrektor: Ariana Latzke 

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 14 i Kijaszkowo 23 


Dyrektor: Sebastian Dec od 1 IX 2022 r.

p.o. Dyrektora: Szczepan Rybacki do 31 VIII 2022 r.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 19 


Dyrektor: Sylwia Jułga od 1 IX 2022 r.

                        Sylwia Jułga do 31 VIII 2022 r. p.o. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23 


Dyrektor: Joanna Uszko 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią


Osiek nad Notecią, ul. Leśna 25 


Dyrektor: Maciej Czekała 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile


Piła, ul. 11 Listopada 40 


Dyrektor: Aneta Szostak 

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie


Rzadkowo, ul. Szybowników 50


Dyrektor: Justyna Łoś

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie


Chlebno 8


Dyrektor: Edward Starszak

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie


Falmierowo 1 


Dyrektor: Iwona Zawitowska

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie


Dębno 27


Dyrektor: Filip Perliński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37 


Dyrektor: Marzena Berndt

Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Piła, aleja Niepodległości 24


Dyrektor: Ewa Dorna

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Filia w Wyrzysku


Wyrzysk, ul. Bydgoska 11


Kierownik: Anna Mandelke

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile


Piła, ul. Młodych 78


Dyrektor: Artur Bąk

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23


p.o. Dyrektora: Justyna Góra

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37


Przewodniczący: Andrzej Komisarek

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica


Piła, ul. Rydygiera1


Dyrektor: Wojciech Szafrański

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.


Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 


Prezes: Stanisław Przybylski

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile im. Pantaleona Szumana 


 Piła, ul. Buczka 14 


Dyrektor: Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Biuro Wystaw Artystycznych POWIATU PILSKIEGO


Piła ul. Okrzei 9

  

Dyrektor: Edmund Wolski

służby, inspekcje i straże

Komenda Powiatowa Policji


Piła, ul. Bydgoska 115 


Komendant: podinsp. Marcin Kowalski 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej


Piła, ul. Moniuszki 1 


Komendant: st. bryg. Jarosław Kołak

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Piła, ul. Śródmiejska 20/2 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Milena Tomasz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile


Piła, Aleja Wojska Polskiego 43


Dyrektor: Danuta Kmieciak

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile


Piła, ul. Siemiradzkiego 18 


Powiatowy Lekarz Weterynarii: Robert Gotkowski