BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.

14 218 027

-21,42%

do roku 2021

W roku 2022 Powiat Pilski przeznaczył 14.218.026,99 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Zdecydowaną większość wydatków powiat przeznaczył na wsparcie finansowe i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (99,34% wydatków).

DZIAŁALNOŚĆ jednostek straży pożarnej W PILE

2 095

Liczba interwencji / akcji ratowniczych PSP w 2022 r.

424

Liczba interwencji / akcji pożarniczych PSP w 2022 r.

1 502

Liczba interwencji / akcji PSP spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Powiat Pilski chroniony jest przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu ulega ciągłym zmianom i przekształceniom. Związane jest to ze zmianą kategorii niektórych jednostek, zaprzestawaniem lub rozpoczynaniem przez nie działalności operacyjnej, kasowaniem lub nabywaniem pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. bilans jednostek, które mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych przedstawia się następująco:


Średni czas dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego wyniósł 7 min. 37 sekund. Jest to bardzo dobry wynik, który świadczy o skuteczności pilskich strażaków zarówno zawodowych, jak i z jednostek ochotniczych straży pożarnych.

1 336

Liczba interwencji / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

278

Liczba interwencji / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

1 021

Liczba interwencji / akcji OSP spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

W ramach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Pile funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Piła 1" obejmująca przede wszystkim identyfikację substancji chemicznych stwarzających zagrożenie (poziom gotowości A) oraz ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną (poziom gotowości B). W 2022 r. odnotowano 15 wyjazdów SGRChem-Eko do zdarzeń, w tym 3 poza teren powiatu (powiat chodzieski, powiat obornicki i powiat czarnkowsko-trzcianecki). Były to wyjazdy zarówno dla poziomu A, jak i poziomu B.


W ramach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Pile funkcjonuje również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego. W 2022 r. grupa uczestniczyła w 193 nurkowaniach, w tym w 18 akcjach ratowniczo-poszukiwawczych, z czego 9 poza terenem Powiatu Pilskiego.

1 134

Liczba interwencji / akcji ratowniczych JRG w 2022 r.

342

Liczba interwencji / akcji pożarniczych JRG w 2022 r.

688

Liczba interwencji / akcji JRG spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Wybrane działania ratownicze pilskich Strażaków w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia spalony budynek.
Zdjęcie przedstawia strażaków podczas przycinania gałęzi drzew.
Zdjęcie przedstawia strażaków w czasie interwencji przy wypadku samochodowym.
Zdjęcie przedstawia rozbite auto.
Zdjęcie przedstawia pożar lasy.
Zdjęcie przedstawia wozy strażackie na sygnałach świetlnych.

Agresja Na Ukrainę

Państwowa Straż Pożarna czynnie włączyła się w działania pomocowe na rzecz wschodniego sąsiada. Strażacy w Pile przeprowadzili rozpoznania operacyjne obiektów, między innymi dworca kolejowego w Pile, pod względem możliwości organizacji punktu przyjęcia uchodźców. Funkcjonariusze PSP z Piły brali czynny udział w pracach punktu recepcyjnego utworzonego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Jednostki Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu pilskiego przyłączyły się do akcji związanej z przekazaniem sprzętu pożarniczego dla ukraińskich strażaków. Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony jednostek z terenu powiatu pilskiego udało się zgromadzić pokaźną ilość sprzętu, który zostanie przekazany ukraińskim strażakom. Strażacy organizują również zbiórki niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby, ale także transportują uchodźców do tymczasowych miejsc noclegowych, obsługują punkty recepcyjne i świadczą pomoc medyczną w tych miejscach.

Zdjęcie przedstawia stroje strazackie.
Zdjęcie Starosty Pilskiego i strażaków.
Zdjęcie łóżek polowych w sali.
Zdjęcie łóżek polowych w sali.

Wybrane działania szkoleniowe pilskich Strażaków w 2022 r.

Zdjęcie strażaków na pontonach ratowniczych.
Zdjęcie strażaków ćwiczących udzielanie pierwszej pomocy.
Zdjęcie przedstawia strażaków wyciągających auto.
Zdjecie strażaków wyciągających niebieskie uszkodzone auto.
Zdjęcie grupowe strażaków na polanie w lesie.
Zdjęcie jadących wozów strażackich.
Zdjęcie strażaków.
Zdjęcie strażaków udzielających pierwszej pomocy.
Zdjęcie strażaków udzielających pierwszej pomocy.
Zdjęcie strażaków zabezpieczających osobę poszkodowaną.

Inne wydarzenia z życia osp

Zdjęcie wozy strażackiego.
Zdjęcie grupowe strażaków OSP Róża Wielka.
Zdjęcie przedstawia gratulujących sobie strażaków.
Zdjęcie grupowe strażaków, dzieci w strojach strażackich i towarzyszących im osób.
Zdjęcie strażaków przy sali OSP Prawomyśl.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego stojącego przy wozie strażackim i mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie grupowe osób stojących przy wozie strażackim.
Zdjęcie grupowe strażaków.
Zdjęcie dzieci zebranych w dyspozytorni strażackiej.
Zdjęcie dzieci na pontonie strażackim.
Zdjęcie chłopca udzielającego pierwszej pomocy pod kontrolą strażaków.
Zdjecie przedstawia osoby piekące kiełbaski na ognisku.
Zdjęcie dzieci i młodzieży przed salą OSP.
Zdjęcie dziewczyn w strojach strażackich z medalami.
Zdjęcie chłopców strojach strażackich.
Zdjęcie przedstawia mężczyzn w mundurach strażackich  podczas uroczystości.

Zakup samochodu dla komendy powiatowej PSP w Pile

Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1 w Pile trafiło nowe auto z drabiną mechaniczną. Samochód jest wyposażony m.in. w działko automatyczne, linię szybkiego natarcia, zestaw PSP R1, węże tłoczne, nosze dla poszkodowanych, aparaty OUO, zestaw dla pilarza, agregat prądotwórczy. Po wprowadzeniu do podziału bojowego zastąpi wcześniej używaną drabinę.  

Zakup został zrealizowany ze środków budżetu państwa i opiewa na kwotę 3.442.155,00 zł.

Zdjęcie wozu strażackiego wyposażonego w drabinę mechaniczną.