ocena ogólna - sprawy społeczne oraz zdrowie

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

W analizowanym okresie Powiat Pilski w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizował zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle powiatów o podobnych parametrach rozwoju, Powiat Pilski wyróżnia sprzyjająca sytuacja związana ze wskaźnikiem dotyczącym porad lekarskich. Szczególnie korzystnie na tle powiatów w grupie porównawczej Powiat Pilski wypada biorąc pod uwagę wysokość dopłat przekazywanych do szpitali. Wskazać bowiem należy, że Powiat Pilski nie przekazuje środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali, co ma miejsce w powiatach należących do grupy porównawczej. Poprawia się aktywność Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE