ocena ogólna - INFRASTRUKTURA

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - INFRASTRUKTURA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

Infrastruktura jest tym obszarem, który od władz Powiatu Pilskiego wymaga szczególnej uwagi. Jak wynika z analizy, sytuacja powiatu na tle innych powiatów należących do grupy porównawczej wymaga dodatkowej aktywności. O ile Powiat realizuje aktywnie działania związane z realizacją wydatków majątkowych w zakresie dróg, o tyle wpływ na taką pozycję Powiatu Pilskiego ma chociażby ograniczona aktywność inwestycyjna w zakresie działań związanych z ochroną klimatu i powietrza atmosferycznego (mierzony ponoszonymi w tym obszarze wydatkami majątkowymi), inwestycje w obiekty kultury czy obiekty sportowe.

Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA