ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

Warto podkreślić, że po raz kolejny w stosunku do okresu poprzedniego uległa poprawie sytuacja powiatu pod względem poziomu bezrobocia (spadek). Powiat odnotowuje bardzo wysoki poziom wpisów do rejestru REGON w porównaniu do liczby realizowanych wypisów. Na tle grupy porównawczej liczba prywatnych podmiotów w liczbie podmiotów ogółem wg REGON (struktura własnościowa przedsiębiorstw) jest niemal najwyższa.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA