ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wyniosła niecałe 4% i z okresu na okres maleje, co ma związek ze wzrastającym poziomem kosztów bieżącego utrzymania, ale również ubytkiem po stronie dochodów bieżących budżetu Powiatu. Pomimo wzrostu średniego poziomu zadłużenia na mieszkańca w analizowanym okresie, warto zwrócić uwagę na koszty obsługi zadłużenia, które pomimo iż wzrastają to jednak znacznie mniej dynamicznie niż w pozostałych powiatach. Warto również zwrócić uwagę na wzrost wydatków majątkowych na mieszkańca, które pośrednio wpływają również na zwiększenie kwoty zadłużenia.

Wskaźniki w obszarze BUDŻET