OCENA OGÓLNA

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

Powiat Pilski porównywany jest do 245 powiatów ziemskich. W grupie porównawczej Powiatu Pilskiego nie uwzględnia się powiatów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast na prawach powiatu. Do grupy porównawczej Powiatu Pilskiego (z obszaru województwa wielkopolskiego) należą m.in. powiat czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński. Ocena stanu powiatu na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w 5 z 6 analizowanych obszarów sytuacja Powiatu jest zbliżona do średniej. Jako filar działalności Powiatu Pilskiego w analizowanym okresie wskazać należy: