Uchwały Zarządu Powiatu

OBSZARY Uchwał Zarządu Powiatu  

W 2022 r. Zarząd Powiatu w Pile podjął 225 uchwał. Najczęściej poruszanym na posiedzeniach Zarządu zagadnieniem były sprawy powiatowych jednostek organizacyjnych. Na mocy uchwał przeprowadzano konkursy na stanowiska dyrektorskie, udzielano pełnomocnictw i upoważnień kierownikom jednostek, a także przekazywano tym podmiotom środki trwałe. Część uchwał z zakresu jednostek organizacyjnych dotyczyła również kwestii finansowych takich jak zatwierdzanie ich sprawozdań.

Drugim istotnym tematem posiedzeń były kwesie finansowe. Uchwały obejmowały dokonywanie zmian w podziale na powiatowe jednostki budżetowe dochodów i wydatków ustalonych w budżecie powiatu na rok 2022, przyznawanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz ubiegania się przez Powiat Pilski o środki z różnego rodzaju Funduszy Rządowych.

Znaczna część uchwał dotyczyła też zarządzania nieruchomościami powiatowymi. 

Wykaz uchwał Zarządu Powiatu