UCHWAŁY RADY Powiatu

obszary UCHWAŁ RADY Powiatu

W 2022 r. Rada Powiatu w Pile podjęła 88 uchwał, 67 z nich zostało zrealizowanych, natomiast 21 jest w trakcie realizacji, bądź realizowane na bieżąco. 


Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały obejmowały przede wszystkim dokonywanie zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pilskiego.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach Rady zagadnieniem była organizacja Starostwa i powiatu.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu