SAMORZĄD powiatu pilskiego

Zarząd Powiatu w Pile

Starosta Pilski.

Eligiusz Komarowski

Starosta Pilski

Wicestarosta Pilski

Arkadiusz Kubich

Wicestarosta Pilski

Etatowy Członek Zarządu

KRZYSZTOF SADOWSKI

Etatowy Członek Zarządu

Członek Zarządu.

Emilia Załachowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu.

Marek Kamiński

Członek Zarządu

Działalność Zarządu Powiatu w Pile w 2022 r.

59

posiedzeń Zarządu

225

podjętych uchwał


RADA Powiatu w Pile

Przewodniczący Rady Powiatu:Kazimierz WasiakWiceprzewodniczący Rady Powiatu:Magdalena Zgiep-Porzucek


Henryk Stokłosa

Pozostali radni rady powiatu:Maria Augustyn


Zdzisława Bosak-Kawa


Stanisław Dąbek


Paweł Jarczak


Marek Kamiński


Małgorzata Karwacka


Eligiusz Komarowski


Monika Kubiak-Majewska


Marian Madej


Almuetaz Bellah Nasrullah


Krzysztof Pabich


Przemysław Pochylski


Ewa Ramusiewicz


Stefan Rymer


Iwona Schulz


Teresa Strzelecka


Wojciech Szutkowski


Ewelina Ślugajska


Grzegorz Wądołowski


Jerzy Wiesiołek 


Emilia Załachowska


Rafał Zdzierela

Działalność Rady Powiatu w Pile w 2022 r.

88

podjętych uchwał 

4

interpelacje/zapytania zgłoszone

do Starosty Pilskiego

WŁADZE Starostwa Powiatowego

Eligiusz Komarowski

Starosta Pilski

Arkadiusz Kubich

Wicestarosta Pilski

KRZYSZTOF SADOWSKI

Etatowy Członek Zarządu

Wioleta Kaczmarek

Sekretarz Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Starostwo Powiatowe w Pile


aleja Niepodległości 33/35

64-920 Piła

Sekretariat:


tel.: +48 67 210 93 00 

fax: +48 67 210 93 02 

starostwo@powiat.pila.pl 

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa:  7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów

Powiat Pilski drugi rok z rzędu najlepszym powiatem w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2022!

Patronat nad Ogólnopolskim Rankingiem Powiatów i Miast na prawach powiatu sprawują: Dziennik Warto Wiedzieć, portal Prawo.pl, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Magazyn Gospodarczy Rynek Inwestycji.

Jako lider rankingu Powiat Pilski otrzymał dwa prestiżowe tytuły: „Dobry Polski Samorząd 2022” oraz „Super Powiat 2022”. 

W ubiegłym roku zostaliśmy liderem za działania podjęte w 2021 r. W 2022 r. nie tylko zachowaliśmy wysoki poziom naszych działań, ale jeszcze wyżej podnieśliśmy poprzeczkę.   

Zwycięstwo w rankingu to nie tylko prestiż, czy budowanie dobrej marki, to podsumowanie działań, które mają realny wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców. To liczba inwestycji, zrealizowanych programów społecznych, w ochronie zdrowia, oświatowych oraz pozyskanych na nie pieniędzy, to także wzrost jakości obsługi mieszkańców, wdrożenie nowoczesnych technologii, które ułatwiają kontakt i realizację spraw w urzędzie. Kryteriów, które oceniają niezależni eksperci ZPP jest ponad 60, a każde działanie jest osobno punktowane.


Powiat Pilski został skategoryzowany w grupie powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Zdobył łącznie aż 75.200 punktów, jeszcze więcej niż w 2021 r.,  wyprzedzając bezpośrednio powiat kartuski (68.344 pkt.) i powiat kielecki (67.969 pkt.) Pierwszą dziesiątkę w rankingu zamyka powiat kłodzki (54.228 pkt.).


- Zwycięstwo w tym rankingu, który jest bezpłatny i wyłącznie merytoryczny, w którym liczą się jedynie twarde dane ze zrealizowanych działań, to ogromna satysfakcja i wynik ciężkiej pracy moich współpracowników z Zarządu Powiatu w Pile, Starostwa Powiatowego, wszystkich placówek prowadzonych przez Powiat Pilski. To również wsparcie radnych Rady Powiatu w Pile oraz wynik wspaniałej i ciężkiej pracy oraz aktywności mieszkańców gmin powiatu pilskiego. Dzisiaj jest okazja, aby Wam wszystkim podziękować – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

Starosta Pilski wypowiadający się przez mikrofon podczas Ogólnopolskiego Rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2022.
Starosta Pilski mówiący przez mikrofon
Członek Zarządy wypowiadający się przez mikrofon podczas Ogólnopolskiego Rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2022.
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich za rok 2022.

WyróżnieniaPerły Samorządu 2022Podczas kongresu Perły Samorządu 2022, który w dniach 18-19 maja 2022 r. odbył się w Gdyni, Powiat Pilski otrzymał wyróżnienie za działania proekologiczne i budowanie marki Ekopowiat. 


Doceniono także połączenie społecznej kampanii ekologicznej z kampanią promującą aktywny i zdrowy styl życia, które skierowane są do wszystkich mieszkańców gmin powiatu pilskiego – od juniora do seniora.

Przypomnijmy, że Powiat Pilski od 2018 r. prowadzi szerokie działania edukacyjne i promocyjne na rzecz ochrony środowiska, realizując projekty Eko-Edukacji w Powiecie Pilskim (obecnie II etap). Łączna wartość obu projektów wynosi 3,4 mln zł, w tym 2,5 mln zł to wkład unijnych funduszy.  


W ramach tych działań utworzono m.in. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile, które nadal jest doposażane w nowoczesny  sprzęt do wykonywania ciekawych doświadczeń na zajęciach z ekologii prowadzonych nie tylko dla uczniów szkół średnich, ale także przedszkolaków i seniorów. Wybudowano ścieżki edukacji ekologicznej przy Starostwie Powiatowym, podobnie przy szkołach średnich i powstają już kolejne, m.in. przy Zespole Szkół Budowalnych i Zespole Szkół Technicznych w Pile. Rozbudowano ośrodki edukacji ekologicznej w nadleśnictwach, na leśnych szlakach turystycznych powstały punkty informacyjne i miejsca rekreacji.


- To satysfakcjonujące, że doceniono nasze działania na rzecz ochrony środowiska. Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie przede wszystkim za zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania ekologiczne, takie jak: ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, bioróżnorodność, zapobieganie zmianom klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, życie "zero waste"  - mówił Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, który odebrał wyrożnienie.

Polski Komitet OlimpijskiW 2022 r. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski otrzymał medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego.


Medal został przyznany przez Polski Komitet Olimpijski „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. 


Wręczenie tego wyjątkowego wyróżnienia miało miejsce podczas podsumowania XXVI edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych.Należy dodać, że to bardzo rzadkie wyróżnienie, które otrzymuje się za szczególne zasługi w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach przez okres minimum dziesięciu lat.


Przypomnijmy, że Eligiusz Komarowski jest sędzią klasy międzynarodowej w boksie olimpijskim. Odkąd w 2016 r. po raz pierwszy objął stanowisko Starosty Pilskiego Starostwo Powiatowe w Pile poczyniło ogromne inwestycje w modernizację i budowę obiektów sportowych, z których korzystają mieszkańcy, w tym uczniowie szkół. 

W okresie tym odbudowany został Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile, wybudowano dwie hale sportowe oraz trzy boiska wielofunkcyjne przy szkołach. Znacząco wzrosło także wsparcie stowarzyszeń i klubów sportowych, co skutkowało ich rozwojem i sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Powstały też nowe kluby w męskiej i damskiej piłce nożnej, nastąpił rozwój koszykówki oraz męskiej siatkówki.


- Jestem bardzo wdzięczny za docenienie mojego zaangażowania w popularyzowanie sportu i zdrowego stylu życia. To pokazuje, że droga, jaką obrałem kilka lat temu i którą nadal podążam, była właściwa. Takie wyróżnienie to także motywacja do dalszej ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję - mówił starosta, Eligiusz Komarowski.Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego trzymającego wyróżnienia „Innowacyjny Samorząd”.

Innowacyjny Samorząd26 maja 2022 r., podczas uroczystej gali wręczenia nagród trzeciej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” Powiat Pilski, jako jeden z nielicznych samorządów w kraju, otrzymał dwa wyróżnienia.


Konkurs organizowany jest przez Serwis Samorządowy PAP, a jego celem jest docenienie najbardziej innowacyjnych gmin, miast, powiatów i województw, które mogą stać się źródłem inspiracji dla pozostałych samorządów.


Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile został wyróżniony za dwa nowatorskie projekty.

Pierwszy z nich to „Nowoczesne e-usługi w zakresie edukacji, informacji i promocji w powiecie pilskim z wykorzystaniem telebimów wielkocalowych”.

Program wdrożono w 2021 r. w Gminie Pila - istnieje możliwość wdrożenia go w pozostałych 8 gminach powiatu pilskiego. Na telebimach pojawiają się informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców. Dodatkowo za pośrednictwem urządzeń realizowana jest ekologiczna kampania edukacyjno-promocyjna poświęcona najważniejszym wyzwaniom ekologicznym dzisiejszego świata, a także walorom przyrodniczym, turystycznym i kulturowym powiatu pilskiego.


Natomiast drugi doceniony projekt to „Zielona ławeczka – innowacyjne wykorzystanie elementów infrastruktury rekreacyjnej jako instalacji pokazowej dla nauczania na temat zielonej energii”.

Realizację tego projektu Powiat Pilski zakończył w grudniu 2021 r. Polegał on na montażu inteligentnych, ekologicznych ławek solarnych z możliwością ładowania telefonów i podłączenia USB przy 4 szkołach ponadpodstawowych:  Zespole Szkół Budowlanych w Pile, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Zespole Szkół w Łobżenicy i I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

Jest to projekt łączący w sobie kilka funkcji społecznych - podstawową funkcję rekreacyjno-wypoczynkową oraz dodatkowo funkcje ekologiczną i edukacyjną. Urządzenia te stanowią inteligentną instalację pokazową, którą nauczyciele wykorzystują podczas nauczania na temat zielonej energii.

- To ogromna satysfakcja znaleźć się w elitarnym gronie nagrodzonych. Co warte podkreślenia, w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 237 projektów, więc tym większa nasza radość, że otrzymaliśmy aż dwa wyróżnienia – mówił Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Gala wręczenia nagród trzeciej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”
Zdjęcie przedstawia osoby wyróżnione w  konkursie „Innowacyjny Samorząd”.
Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego rozmawiającego z innymi osobami.
Wyróżnienia konkursu „Innowacyjny Samorząd”