ochrona zdrowia

Wysokość zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony zdrowia

6 080 222
+2,08%
do roku 2021

W 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego utrzymany został poziom wydatków Powiatu Pilskiego ponoszonych w obszarze ochrony zdrowia. Zrealizowano inwestycje związane z:

Wydatki inwestycyjne poniesione w obszarze ochrony zdrowia w 2022 r. wyniosły 3.635.604 , podczas gdy w 2021 r. było to 3.265.636

Budżet zdrowotny Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia mężczyzn w maseczkach trzymających teczki oraz tabliczkę "Dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa".

Jednym z fundamentów dbania o zdrowie mieszkańców Powiatu Pilskiego jest nieustanne poprawianie jakości obsługi pacjentów. W 2022 r. kontynuowano modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile, największej placówki leczniczej w północnej Wielkopolsce. W remonty i nowy sprzęt zainwestowano kolejne miliony złotych. Skuteczne działania władz powiatu pozwoliły na pozyskanie nowych środków z przeznaczeniem na inwestycje w ramach działalności szpitala

W 2022 r. zmodernizowany został Odział Okulistyczny, na którym powstała sala operacyjna, a Poradnia Okulistyczna została przeniesiona na poziom oddziału, co usprawniło leczenie pacjentów. Zakupiono nowy sprzęt, dzięki któremu liczba badań i zabiegów wzrosła. Zmodernizowano także Pracownię Endoskopii, która zwiększyła się o jedną salę. Całość pochłonęła ponad 4,5 mln zł.

Wyremontowano rejestrację główną oraz wybudowano nową pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami oraz uruchomiono dla nich nową windę. 

Pod koniec roku do szpitala trafił jeszcze zestaw laparoskopowy z kamerą na zieleń indocyjaninową, dzięki któremu w Pile mogą być wykonywane skomplikowane zabiegi neurologiczne i onkologiczne.

W połowie roku Powiat Pilski wraz z partnerami uruchomił Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile, w którym najmłodsi mieszkańcy gmin powiatu pilskiego otrzymują profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

W 2022 r. zadania inwestycyjne w obszarze ochrony zdrowia były skupione na modernizacji i wyposażeniu szpitali powiatowych. W Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica kontynuowana była modernizacja Poradni i Oddziału Okulistycznego, a także unowocześnianie Pracowni Endoskopii. Szpital został przystosowany do potrzeb osób z różnymi potrzebami i niepełnosprawnościami oraz wprowadzono rewolucyjne zmiany w rejestracji centralnej z nowym systemem kolejkowym.

Zastosowane rozwiązania stanowią kolejny krok w zakresie unowocześniania pilskiego szpitala oraz dążenia do stworzenia wiodącej jednostki systemu ochrony zdrowia nie tylko w subregionie pilskim, ale w całej północnej Wielkopolsce.

Zdjęcie przedstawia podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku.
Zdjęcie przedstawia ekran z napisem "Rejestracja do poradni".
Zdjęcie przedstawia nowoczesny fotel stomatologiczny.

2022 to kolejny rok, w którym dzieci i młodzież były otoczone bezpłatnym leczeniem stomatologicznym w nowoczesnym gabinecie urządzonym przez Powiat Pilski w budynku Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.  

Gabinet jest wyposażony w wysokiej jakości fotel i dodatkowo w aparat RTG z radiowizjografią. Ponadto, znajduje się tu wysokiej klasy sprzęt do sterylizacji oraz znieczulenia komputerowego. Sam gabinet został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci i młodzież do leczenia oraz aby pomóc im, w przełamaniu barier związanych z dentofobią i wcześniejszymi, złymi doświadczeniami.

Do mieszkańców gmin powiatu pilskiego trafiło ponad 800 tys. sztuk maseczek. Tak dużą ilość środków ochrony przekazał Staroście Pilskiemu Wojewoda Wielkopolski. W styczniu na plac magazynowy Szpitala Specjalistycznego w Pile przywieźli je żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

Maseczki zostały wydane samorządowcom, dalszą dystrybucją zajęły się gminy.

Zdjęcie przedstawia auta przy hali magazynowej.

To kolejna ważna inwestycja powiatu pilskiego i odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Powiat Pilski wraz z partnerami CenterMed Poznań i Fundacją Ciszum pozyskał prawie 7 mln zł z unijnych funduszy na utworzenie „Powiatowego  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile”. 

Proponowane wsparcie to odpowiedź władz Powiatu Pilskiego na potrzeby młodych mieszkańców i przeciwdziałanie problemom, które niestety coraz częściej występują u najmłodszych i budzą niepokój ich rodzin. 


Centrum zostało stworzone w 3 miesiące. Urządzono gabinety dla terapeutów, psychologów, psychiatrów, logopedów, także dla neurologopedy, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty od leczenia uzależnień. Przewidziano także warsztaty dla rodziców oraz działania profilaktyczne dla młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. Na terenie powiatu organizowano warsztaty, treningi umiejętności społecznych, prowadzono działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Ponadto w nowo otwartym Centrum funkcjonuje mobilny zespół psychologów, który w razie potrzeby przyjedzie do młodego pacjenta do domu.


Zgodnie z projektem powstały dwa kluczowe punkty, w których dzieci i młodzież uzyskają pomoc:

Plakat "Powstanie Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile".
Zdjęcie osób zgromadzonych pod budynkiem.
Zdjęcie tabliczki z napisem "Centrum Zdrowia Psychicznego".

Uruchomiono Powiatowy Telefon Zaufania o numerze: 67 354-05-30, który udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. To jeden z elementów tworzonego Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Telefon Zaufania obsługują pracownicy CenterMed/CISZUM od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 22.00, a rozmowa jest anonimowa. Dzwoniącym oferowane jest wsparcie emocjonalne i fachowe poradnictwo.

Plakat "Powiatowy Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży".

W Punkcie Pobierania Wymazów Drive Thru przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile można było skorzystać przez wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

Plakat "Punkt Poboru Wymazów".

22 marca w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbyła się Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia poświęcona profilaktyce raka piersi.

W programie znalazły się m.in. takie tematy, jak :

Relację na żywo można było oglądać na stronie www.powiat.pila pl. Organizatorem konferencji było Wielkopolskie Centrum Onkologii i Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile.

19.Powiatowa Konferencja Promocji Zdrowia

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. 


Powiat Pilski prowadzi instytucjonalną pomoc dla osób ze spektrum autyzmu, który najczęściej  charakteryzuje się zakłóceniami w zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. Placówką, która na co dzień prowadzi taką pomoc jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, przy ul. Sikorskiego 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje także Wyrzysku, przy ul. Wiejskiej 1.

Plakat "Światowy Dzień Autyzmu".

10 maja obchodzono Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Udarom w dużej mierze można zapobiec, ważna jest profilaktyka, m.in. zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek i stresu oraz szybkie profesjonalne leczenie. Dlatego w dwóch pilskich placówkach leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile i Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku dużą wagę przykłada się do leczenia udarów i rehabilitacji poudarowej i to na wysokim poziomie.

Plakat "Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej".

W dniach 20-27 maja w szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski odbyły się „Dni Zdrowia Psychicznego". Spotkania były przeznaczone dla młodzieży szkolnej.

W ramach warsztatów zorganizowano takie inicjatywy, jak:

Plakat "Dzień Zdrowia Psychicznego w Twojej Szkole".

Zajęcia dla dzieci od 7 do 13 lat i młodzieży do lat 16 z zakresu profilaktyki i edukacji psychologicznej oraz emocjonalnej pod hasłem „Wakacyjna szkoła radzenia sobie”.  Głównym celem warsztatów była pomoc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych charakterystycznych dla ich wieku oraz nauka ważnych postaw społecznych. 

Terapeuci prowadzili zajęcia m.in. z takich tematów, jak:  

Warsztaty były prowadzone w lipcu i w sierpniu.

Plakat "Wakacje Radzenia Sobie".

Profilaktyka raka piersi niesie dużą szansę na uratowanie życia, a październik jest tym miesiącem w roku, w którym kładzie się nacisk na profilaktykę, edukację i wzrost świadomości o raku piersi.  Na ten właśnie temat rozmawiano podczas Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia Piersi, które odbyły się 11 października 2022 r.  w Centrum Powiatowym „Iskra” w Pile. 

Podczas spotkania zaprezentowano informacje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych  i zasad zdrowego stylu życia. Zachęcano do badań w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, który posiada nowoczesny mammograf cyfrowy nowej generacji 3D.

Plakat "Lepiej Zapobiegać niż Leczyć".

10 października obchodzono Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ma na celu upowszechnianie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki. 

Starosta Pilski podkreślił jak ważne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy i opieki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, która coraz częściej boryka się z wieloma problemami i zaburzeniami emocjonalnymi.

Plakat "Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego".