EGZAMINY w roku szkolnym 2021/2022

EGZAMIN MATURALNY

84,43%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego ogółem w roku szkolnym 2021/2022

96,55%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022

85,51%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 2021/2022

96,28%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

90,63%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w roku szkolnym 2021/2022

100,00%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka francuskiego w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin maturalny - ogółem

Egzamin maturalny - język polski

Egzamin maturalny - matematyka

Egzamin maturalny - język obcy nowożytny

Ogólny wskaźnik zdawalności wszystkich egzaminów maturalnych w 2022 r. był wysoki i wyniósł 84,43%. W stosunku do wyników egzaminu maturalnego z 2021 r. można zauważyć niewielki spadek na poziomie 2,04%.

Niektóre uwagi i wnioski szkół wynikające z analizy egzaminów maturalnych oraz podjęte działania w celu ich poprawy:

EGZAMIN zawodowy

1 422

Liczba osób przystępujących do egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

1 208

Liczba zdanych egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

84,33%

Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin zawodowy - klasy I-III technikum

Egzamin zawodowy - klasy IV technikum i branżowe szkoły
I stopnia

Liczba uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych wzrosła w stosunku do 2021 r. o 34%., a zdawalność o 40%. Średnia zdawalność egzaminów w 2022 r. była wyższa o 12% od tej z 2021 r.

Niektóre uwagi i rekomendacje szkół wynikające z analizy egzaminów zawodowych: