EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

85,36%

-5,32 pp.

do roku 2021

17 429

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

14 878

Subwencja oświatowa
na ucznia

2 551

Dopłata ze środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

112 173 914

+17,34%

do roku 2021