Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku

Starosta Pilski.

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Powiatu Pilskiego za 2022 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszego powiatu: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu i jednostek powiatowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra.

Rok 2022 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym. Po trudach związanych z pandemią COVID-19, która nadal stanowiła zagrożenie zwłaszcza w placówkach ochrony zdrowia, za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się wojna. Jestem przekonany o tym, że jako wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, gospodarka czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnieć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszym Powiecie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!

Eligiusz Komarowski

Starosta Pilski

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych powiatów?

Powiaty z grupy porównawczej

Aby zweryfikować tempo rozwoju powiatu, porównujemy się do 245 innych powiatów. W grupie porównawczej nie uwzględnia się powiatów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast na prawach powiatu.

Ogólna ocena rozwoju

Ogólna ocena rozwoju

Sytuację Powiatu na tle powiatów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju należy ocenić jako dobrą, zbliżoną do średniej w grupie porównawczej.